3 עטי עפרונות מכאניים
מצויידים במחק קטן בקצה העט
העטים עטופים בסיליקון דק לנוחות אחיזה וכתיבה

שימו לב בעת הזמנה לבחור את עובי החוד הרצוי – יש 0.5 ו-0.7