200 חודים לעפרונות המכאניים
עובי חודים : 0.5 ו 0.7