קומפרסור לרכב מבית שיאומי דגם 70MAI midrive
מנפח צמיג רכב תוך כ 5 דק’ בלבד
מסוגל לנפח עד 5 צמיגים ברציפות
מסוגל לעבוד עד 30 דק’ ברציפות
לחץ עד 11Bar
ניתן לבחור בBAR/PSI לפי נוחיותכם
כבל חשמלי באורך 3.2 מטרים
כבל לניפוח הצמיג 70 ס"מ
מקום אחסון נוח של החלקים במוצר עצמו